Over RMC plaatje 1 Over RMC plaatje 2

Rail vervoer in beweging

De liberalisering van het openbaar vervoer heeft definitief ingezet. Monopolieposities bestaan op het Nederlandse spoor niet meer. Steeds meer partijen zullen zich de komende jaren op de openbaar vervoer markt manifesteren. Dat schept nieuwe kansen en mogelijkheden, maar evenzeer zullen zich bedreigingen voordoen.

Traditionele relaties en verhoudingen komen onder druk, nieuwe aanbieders profileren zich, concurrentie grijpt om zich heen. Waar rolverdelingen, contracten en verantwoordelijkheden altijd duidelijk waren, zal de komende jaren een grondige herverdeling en herstructurering onontkoombaar zijn.

Inzicht in kosten, in kwaliteit en in rendement wordt daarom cruciaal. Partijen die dit soort zaken het best in beeld hebben, zijn het meest kansrijk om te overleven en hun positie te verstevigen.


Rail Materieel Consult verschaft dat inzicht en nog veel meer.

Het product van Rail Materieel Consult is specialistische kennis die is gebaseerd op jaren lange ervaring in zowel heavy train als light train en een uitgebreid netwerk van specifieke contacten.

Dat advies kan vorm krijgen via: