Betrokken, onafhankelijk, doelgericht

Inhoud

[TOP]

Over RMC

Rail vervoer in beweging

De liberalisering van het openbaar vervoer heeft definitief ingezet. Monopolieposities bestaan op het Nederlandse spoor niet meer. Steeds meer partijen zullen zich de komende jaren op de openbaar vervoer markt manifesteren. Dat schept nieuwe kansen en mogelijkheden, maar evenzeer zullen zich bedreigingen voordoen.

Traditionele relaties en verhoudingen komen onder druk, nieuwe aanbieders profileren zich, concurrentie grijpt om zich heen. Waar rolverdelingen, contracten en verantwoordelijkheden altijd duidelijk waren, zal de komende jaren een grondige herverdeling en herstructurering onontkoombaar zijn.

Inzicht in kosten, in kwaliteit en in rendement wordt daarom cruciaal. Partijen die dit soort zaken het best in beeld hebben, zijn het meest kansrijk om te overleven en hun positie te verstevigen.


Rail Materieel Consult verschaft dat inzicht en nog veel meer.

Het product van Rail Materieel Consult is specialistische kennis die is gebaseerd op jaren lange ervaring in zowel heavy train als light train en een uitgebreid netwerk van specifieke contacten.

Dat advies kan vorm krijgen via:
  • Onderzoeks- en advies rapporten
  • Projectbegeleiding
  • Verzorging van offerte en aanbestedingstrajecten
  • Beoordeling van in- en externe specificaties
  • Detachering
Over RMC plaatje 1Over RMC plaatje 2

[TOP]

Visie

Overall visie

De combinatie van technische, financiėle en organisatorische aspecten bepaalt het succes en het rendement van beslissingen en projecten. En juist in die combinatie ligt de kracht van Rail Materieel Consult. Een brede blik, ervaring met zowel de gevestigde spelers als de ambitieuze nieuwkomers en contacten met overheden en internationale leveranciers, zorgen voor een overall visie die de specialistische kennis effectief inzetbaar maakt. Visie plaatje 1

Praktische insteek

Rail Materieel Consult is een praktische organisatie. De inzet is dan ook altijd gericht op concrete en direct meetbare resultaten. Met vrijblijvendheid is uiteindelijk niemand geholpen. De advisering is altijd dienstbaar aan duidelijk en vaak ambitieuze doelstellingen. Bovendien streeft Rail Materieel Consult naar langdurige relaties die komen slechts tot stand via intensieve betrokkenheid bij de uitgangspunten en de concrete situatie van opdrachtgevers. Visie plaatje 2

[TOP]

Diensten

Opdrachtgever centraal

Onder de opdrachtgevers van Rail Materieel Consult vindt u groten en kleine vervoerders, maar evenzeer overheden die concessies uitgeven. Terwijl ook onderhoudsbedrijven en verzekeraars meer en meer een beroep doen op onafhankelijke adviseurs. Bij praktisch al die opdrachtgevers werken we aan verbetering van en waarborgen rond de centrale thema's beschikbaarheid, bedrijfszekerheid en veiligheid. En dat we daarbij natuurlijk de life cycle costs zo laag mogelijk houden, dat hoeft geen betoog. Diensten plaatje 1

Breed pakket werkzaamheden

Advies en controle rond aanschaf, lease en oplevering van nieuwe of gebruikt materieel, planmatig onderhoud van individuele voertuigen of het totale materieelbestand, voortgangsinspecties en planningscontrole, kostenoptimalisatie en schaderapportage, reparatiebeoordelingen, technische inspectie en beoordelingen van materieel, rapportages voor Inspectie Verkeer en Waterstaat of ProRail; dat alles vormt het werkveld van Rail Materieel Consult. Diensten plaatje 2

[TOP]

Contact

Rail Materieel Consult
Koskampweg 6
7261 CS Ruurlo
Nederland
06-45736957

info@rmconsult.nl

[TOP]

Copyright© by RMConsult - Design: Thomas M. Hesselink